yla
ash-Power etusivuFinn Ash-Power Oy Ltd -yritysinfolehtotuhkan laatu ja normitLehtotuhkan käyttökohteetFinn Ash-Power Oy Ltd -yhteystiedot
     

 

Käyttö betonin valmistuksessa

 

Betonin tuotannossa lentotuhkalla voidaan korvata sementtiä. Betonin valmistuksessa käytettävän lentotuhkan tulee olla kuivaa ja sen hiiliyhdisteiden pitoisuuden korkeintaan 5 % (1-luokan lentotuhka).

 

Lentotuhkan hinta betoniteollisuudelle on säästyvän sementin hintaan nähden varsin kilpailukykyinen. Kustannushyöty koostuu usein kahdesta tekijästä. Käytännössä jokaista käytettyä lentotuhkatonnia kohden voidaan vähentää Betoninormin mukaan 400 kiloa sementtiä. Kun samalla lentotuhkan käyttö vähentää hienompien ja yleensä kalliimpien kiviaineslajikkeiden tarvetta, vähentää lentotuhkan käyttö merkittävästi betonin materiaalikustannuksia. Myös hiilidioksidipäästöt ilmakehään pienenevät huomattavasti.

 

Parhaiten lentotuhkan käyttö soveltuu valmisbetoniin. Muita käyttökohteita ovat betonikivien, laattojen, reunatukien, tukimuurien ja muiden betonituotteiden valmistus.

 

Käyttö asfaltin valmistuksessa

 

Asfalttiteollisuudessa kaikki uudet asfalttipäällysteet tehdään tänään pääsääntöisesti käyttäen lentotuhkaa täytejauheena. Lentotuhka korvaa maaperästä louhittavan ja murskattavan kalkkifillerin. Asfalttimassan täytejauheena lentotuhka parantaa asfalttibitumin ja kiviaineksen välistä tartuntaa, asfaltin tiivistettävyyttä sekä veden- ja pakkasenkestävyyttä. Lentotuhkalla valmistettu asfalttimassa on työteknisesti helpommin käsiteltävää kuin perinteiset massat. Esim. lapiotöitä vaativat pihamassat. Ja koska lentotuhka on asfalttimassassa sidotussa muodossa, sen ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

 

 

 

 

Käyttö maanrakennuksessa

 

Maanrakennuksessa lentotuhka korvaa luonnon arvokkaita kiviaineksia. Se merkitsee keveitä, kantavia ja routimattomia ympäristörakenteita. Itselujittuva lentotuhka on saavuttanut sitoutumisominaisuuksillaan myös merkittävän käytön maanrakennuksessa. Lentotuhkaa voidaan käyttää teiden ja kenttien eriste- ja jakavina kerroksina. Sekä keveinä kerroksina myös kevytliikenneteissä, meluvalleissa ja satamien suurissa massatäyttökohteissa. Muita käyttökohteita ovat rakennusmaan stabilointi sementtituhkapilareilla, saastuneiden maamassojen käsittely, vettä läpäisemättömät kaatopaikkapohjat ja pintamaisemoinnit.

 

Muita maanrakennuksessa hyödynnettäviä tuhkatuotteita ovat pohjatuhka ja arinahiekka.

Pohjatuhka on lentotuhkaa rakeisempaa ja sen pääasialliset käyttökohteet ovat katujen ja kevyenliikenteenväylien suodatinkerroksessa, pengertäytössä, kenttärakenteissa ja muissa täytöissä. Muita käyttökohteita ovat kevyenliikenteenväylän jakava kerros ja putkikaivantojen arinat ja täytöt. Pohjatuhkan lujuus vastaa kalliomurskeen lujuutta.

 

   

 

Lentotuhkan edut betoniteollisuudessa

 

- Vähentää materiaalikustannuksia

- Nostaa loppulujuutta

- Hidastaa hydrataatiota, työstämisaika pitenee

- Koossapysyvyys ja pumpattavuus paranevat

- Parantaa vesitiiviyttä

- Halkeiluvaara pienenee

- Vähentää hiilidioksidipäästöjä

 

Lentotuhkan edut asfalttiteollisuudessa

- Vähentää materiaalikustannuksia

- Korvaa louhittavia kiviaineksia

- Parantaa asfalttibitumin ja kiviainesten välistä tartuntaa

- Parantaa tiivistettävyyttä

- Parantaa vedenkestävyyttä

- Parantaa pakkasenkestävyyttä

- Asfalttimassa on helpommin työstettävää

 

 

Lentotuhkan edut maanrakennuksessa

- Vähentää materiaalikustannuksia

- Hyvä lämmöneristävyysominaisuus ja tasalaatuinen materiaali

- Täysin routimaton

- Korvaa luonnonkiviaineksia

- Saadaan aikaa kevyitä ja kantavia rakennekerroksia

-Ympäristöystävällinen ja ekologisesti kestävä

 

       
       
TUHKATUOTTEET TEOLLISUUDEN RATTAISIIN! campmedia.fi